Vedligeholdelse af vinduer og døre er dit ansvar

Vinduer

1. Gummilisterne vedligeholdes medsiliconestift/spray (se billed 4) for at de ikke skal blive stive. Pilenmarkerer de grå lister der skal behandles med silicone (se billed 1). 

2. Hængsler skal smøres med syrefri olie, (se billed 2-4). 

3. Glideskinner (billed 2) rengøres og smøres med olie indendu lukker vinduet helt op. Desuden er det meget vigtigt at den lille tap somgør at det midterste vindue kan drejes rundt, får olie inden vinduet lukkes op.Din manglende vedligeholdelse af de mekaniske dele vil betyde en ekstraregningfor dig ved fraflytning; muligvis udskiftning af vendebeslaget (billed 3) imidtervinduet hvis det er ødelagt.

Ved manglende vedligehold, gives der fradrag for dette i vurderingen ved et fremtidigt salg.  

Billed 1

Billed 2

Billed 3

Billed 4

Døre

Dørskilt: Der må intet skrives på dørene eller sættes noget op på dørene, undtagen et dørskilt, og det sørger foreningen for bliver sat op. Du kan skrive navnene på lejlighedens beboere på med en tus som kan lånes i kontortiden.

Vedligeholdelse: Dørene er foreningens ejendom, som vinduerne, og den udvendige vedligeholdelse står foreningen for. Vi forventer dog at alle passer godt på dørene, især ved ud- og indflytning, så de ikke bliver lige så ramponerede som de gamle. Ser vi en dør som er blevet skadet eller ramponeret, vil vi sørge for at døren bliver repareret og malet -  for andelshaverens regning.

Der gælder det samme for dørene indvendigt som for vinduerne indvendigt. Andelshaveren har lov til at male dørene, ligesom vinduerne indvendigt, MEN det skal gøres så de fremstår malet af en professionel. Ved overdragelse bliver det noteret, og ved ringe udførelse forlanger vi maling af en professionel. Igen betalt af andelshaveren.

Mht. farvevalg gælder det samme som ved vinduerne: brækket hvid. Og gummilisten må ikke få maling!

Gummiliste på dørene: For at dørene kan lukke tæt, både af hensyn til energiforbrug og støj, er der sat en gummiliste i karmen. For at holde dén smidig, så den virker efter hensigten, kan man give den flydende silicone en gang eller to om året. Man kan købe en lille flaske med en børste i hætten, så tager det fem minutter at udføre det. Der skal et fint tyndt lag på. Det er det samme du gerne skulle gøre med gummilisterne i vinduerne - og det kan med fordel også bruges på gummilisten i dit køleskab og fryser.

Låse og nøgler: Jeg har fået det spørgsmål, om det er rigtigt at fallen i låsen ikke falder på plads uden henholdsvis at skubbe fra indersiden og trække fra ydersiden. Ja, det er det. For at gummilisten kan lukke tæt og for at oplukningen med vrideren fra indersiden og nøglen fra ydersiden kan ske let og uden brug af for mange kræfter, gør man som nævnt ovenfor.

Nøgler: Der hører tre nøgler til hver lejlighed. Man kan bestille nye/ekstra hos en - helst autoriseret - låsesmed, fx. Mejlshede, 200 m ned ad Nørrebrogade mod Runddelen.

Søren Juul Nielsen, formand

Løst håndtag

Det er nemt at stramme håndtaget, se videoen nedenfor. Hvis du mangler en de to skruer, der nævntes i videoen, kan de købes hos en låsesmed eller i et byggemarked. Du bedes også orientere bestyrelsen herom.  Se videoen her

Bjarke