2016

2015

2013

2011

2010

2006

1996

1988

1963

Nye vaskemaskiner og betalingssystem.

Der er stigende udgifter til vedligehold af fællesvaskeriet. Derfor vil der blive installeret nye vaskemaskiner i 2016. En udgift på mellem 80-100.000 kr. Bliver finansieret fra foreningens opsparing.  

Nye dører

Det er bestyrelsens plan, at vi starter med at udskifte foreningens hoved- og bagtrappedører januar 2016. Bliver finansieret fra foreningens opsparing.  

Ombygning af erhvervslejemål

Færdiggjort foråret 2015 mhp. beboelse 

Nye dørtelefoner

Nye dørtelefoner i alle opgange, der blev valgt et analogsystem og alle ledninger blev skiftet. Det gør fremtidig renovering billig og enkel. 

Skal vi have altaner? Forslag fra bestyrelsen

Nedstemt på ord. GF. 
I starten af 2013 fik alle andele muligheden for give en forhåndstilkendegivelse til projekt. Kun 5 andele var interesseret i at få en altan og 19 andele var direkte modstandere af projektet idet de mente at det ville tage for meget lys i gården. 

Der var heller ikke tilslutning til projektet ved den ord. GF 2013 - Bestyrelsen arbejder derfor aktuelt ikke med projektet. 

Nyt Fælles bad

Fællesbadet blev total-renoveret. 
 

Nyt tag

Tagkonstruktion var rådskadet og arkitekten foreslog en ny løsning til tagudskiftning og udvidelse af 4. sals lejligheder op i loftrum. Taget blev forhøjet med 70 cm og skillevægge udskiftet til bærende søjler, så lejligheder på 4. sal kunne udvides med et rummeligt og gennemlyst køkkenalrum/stue (egenfinansieret).
Mod gaden blev der etableret kviste og mod gården fik tagboligerne etableret private tagterrasser og foldedører.

Træbeklædning og vinduesparti i fælleslokale i stuetagen er fjernet og bliver indrettet til beboelse.
Vinduer med enkeltlags glas og de ikke-oprindelige vinduer i erhvervslejemål og trapperum blev udskiftet til vinduer med lavenergiruder.

Disse energioptimeringer, tætning af facader og ikke mindst efterisolering af tag har resulteret i en opgradering fra energimærke D til C.

Udvidelserne var en stor succes og kun to 4sals lejligheder blev ikke solgt. Dette betød at en totalrenovering af hele tagkonstruktionen kunne gøres uden større huslejestigninger. Foreningens samlede boligareal steg og derved også foreningens samlede huslejeindtægter. Der har betydet at foreningen i dag er total renoveret og samtidigt har en særdeles sund økonomi.

Se billeder fra ombygningen nederst på denne side

Nye kælderrum

2003-6 fik foreningen renoveret kældrene og lavet nye pulterrum til alle lejlighederne. Det har også betydet at foreningen aldrig har haft oversvømmelse iforbindelse med de københavnske skybrud. 

Fjernvarme og faldstammer

Petroliumsovnene blev nedlagt og der blev lagt fjernvarme ind i alle lejlighederne i 1996. Alle vandrør og faldstammer blev skiftet. 

Nye termovinduer

I 1987-88 blev alle vinduer udskiftet med  termovinduer. Foreningen udskifter løbende disse til højeste kvalitet (lavenergi glas). Der afsættes løbende penge til maling af disse (hver 8. år)

Den stiftende generalforsamling

Andelsboligforening blev stiftet 9. oktober 1963 og 1. december 1964 købte beboerne ejendommen Peter Fabers Gade 5, 7, 9-11, 13-15 og 17-19 og lagde dem sammen i Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19.
 
Den stiftende generalforsamling i 1963 blev i øvrigt holdt i Folkets Hus, det senere og nu nedrevne Ungdomshuset i Jagtvej 69!

Billeder fra tagombygningen