Opdatering den 9.2.2017

Til salg

Foreningen har pt. ikke nogen ekstern venteliste 

Fortrinsret til at overtage andel og beboelseslejlighed gives i henhold til foreningens vedtægter §13 stk 2

Bestyrelsesmøde

Den 16.02.17 kl. 19.30  i bestyrelseslokalet

Kontortider:

 • 12.1 Bjarke
 • 19.1 Nikolai
 • 26.1 Astrid
 • 2.2 Søren
 • 9.2 Benjamin
 • 16.2  Bjarke 
Foreningen har fået fortaget energimærkning september mdr. 2010. Du kan finde rapporten finde her og den en kan hentes som pdf-fil på linket herunder her.
 
Mærke: C
 
Energimærkningen går fra A-G og der er følgende gældende.
 
A-mærke = Nybyggeri, lavenergi
B-mærke = Nybyggeri
C-mærke = Eksisterende byggeri med lavt energiforbrug
D-mærke = Eksisterende byggeri med jævnt energiforbrug
E til G-mærke = Eksisterende byggeri med højt energiforbrug

Vicevært

Meddelelser til bestyrelsen og foreningens ansatte lægges i foreningens postkasse i nr. 5, st. th.

Bestyrelsen vil så sørge for at give beskeden videre. Det gælder defekte pærer, navneskift samt generelle kommentarer om det arbejde der udføres.

Nye Døre og vinduer

Det er dit ansvar at vedligeholde de nye døre og vinduerne se reglerne her 

 

Dørskilte

Se hvorledes du benytter de nye navneskilte her

Internet

Foreningen har fælles internet fra Fiberby, se mere her

Ombygning - Bad

Grundet gentagende eksempler på ikke korrekt udført ombygning eller etablering af baderum skal skal alle følge foreningens retningslinier. Se Her

Cykelpumpen

I mellemgangen ved nr 5 og 7 er opsat en pumpe. Den må ikke benyttes mellem 20 og 08 for at undgå støj.

Kontortiderne skal bestilles.

Efter vi er stoppet med at indsætte på vaskekort kommer der meget få personer i vores kontortid. Derfor har vi besluttet, at man skal bestille en kontortid på foreningens mail peterfabersgade519@gmail.com. Hvis du ønsker, at snakke med bestyrelsen personligt skrive en mail og vi vil kontakte dig. Husk at skrive dit mobilnummer i mailen. Som udgangspunkt vil den bestilte kontortid være torsdage 19:30 som tidligere.  

Referat fra bestyrelsesmødet 5.1.2017, Klik her

Indbrud

Gode råd for at forebygge indbrud!

Den enkelte beboer kan gøre meget for at forhindre at vi udsættes for indbrud i lejligheder. 

Se her for yderligere information 

Vedr. udlejning f.eks. Airbnb

Det er ikke tilladt at drive erhvervudlejning fra boligerne i foreningen. Se se fremlejereglerne 

Punkterede ruder

Det er foreningens ansvar at få skiftet punkterede ruder, se vejledning her 

Nye vaskemaskiner

Reservationer og forbrug, kan ses på

www.e-vaskeri.dk

eller på touchskærmen. Benytter du ikke din reservation, vil du blive opkrævet et gebyr på 15,- kr. pr. reservation

Vaskebrikker:

Vaksebrikker skal spærres ved bortkomst. Se vejledningen nedenfor

Åbningstider:

 • Vaskeriet vil være åbent fra 06:00 - 22:00.
 • Vaskemaskinerne: Kan benyttes til kl. 21.00
 • Tørretumbleren: Kan benyttes til kl. 22.00

Priser:

 • Baderum: 1,- kr./min
 • Vaksemaskiner:
 • Kogevask: 18,- kr
 • Alm: Vask: 15,- kr
 • Forvask: Gratis
 • Tørretumbler: 10,- kr (20 minutter)
 • Reservation ved uudnyttet vasketid: 15,- kr.

Manglende varme

1. Hvis det kun er én radiator i lejligheden der er kold, er det sandsynligvis den der er noget galt med. Kontakt bestyrelsen i kontortiden. Men det kan også være hele opgangen, så...

 2. Du forhører dig hos de andre andelshavere i opgangen om de også har problemer med varmen på den streng hvor din radiator var kold. Har de det, er det sandsynligvis et problem i kælderen. Vi har flere gange oplevet, at der er en hane i et af kælderrummene, der uheldigvis er slukket. Kontakt den beboer der har kælderum under stregen ellers kontakt bestyrelsen. 

 3. Er der flere radiatorer i lejligheden der er kolde, er det sikkert hele anlægget, og så vil bestyrelsen sikkert også have følt det.

4. Husk at tjekke om der åbent for returventilen og om termostaten virker

Toilet der løber

Kontakt straks bestyrelsen. Ofte er der tale om tilkalkning af cisteren som kan afhjælpes let.  

Tryk på linket herunder og se videoen

Manglende eller lys der ikke slukker

HUSK at hjælpe til med at melde, når lamper/lys mv. er gået ud eller brænder hele tiden. Læg  en note i bestyrelsens postkasse, eller ved at komme ned i kontortiden og få en ny pære. 

Reklamer

Reklamer, der havner på gulvet, udgør en reel brandfare. Brandmyndighederne understreger, at det er ulovligt at have brændbart materiale liggende frit i opgangene. Det kan kommer til at virke som en brandfælde.

Selvom det ikke er dine reklamer - er det dit (alle beboernes) ansvar at opgangen er uden reklamer.

Nøgler

Til hver lejlighed hører to nummererede systemnøgler til ejendommen. Systemnøglerne kan købes hos bestyrelsen for 150 kr. Det er forbudt at bruge andre nøgler end autoriserede MEDECO-nøgler fordi uautoriserede nøgler ødelægger låsecylindrene, og fordi systemet er kopisikret så vi ved hvor mange nøgler der er i omløb.

Det er den enkelte andelshavers ansvar at der er et fungerende nøglesystem på for- og bagtrappen, samt til postkassen. Foreningen har ikke reservenøgler, så i tilfælde af bortkomne nøgler skal andelshaveren selv bestille en låsesmed til at udskifte selve låsen, som skal være af samme type som den gamle, en 5-stiftet RUKO lås i postkassen og en 6-stiftet RUKO i dørene. Sørg selv for en hængelås til dit kælderum.

Postkasser

Der skal opfordres til at alle bestiller et nyt "nej til reklamer" på postkontoret og sætter det på postkassen. Det har vist sig fra andre foreninger, at der hurtigt kommer til at ligge en del aviser og reklamer i opgangen. 

Vil du skifte navnet på din postkasse kom ned i kontortiden. Bestyrelelsen bestiller et nyt navneskilt og vore vicevært sætter det op på postkassen.