Økonomi & Generalforsamling

Generalforsamling

Foreningen har en god og stabil økonomi, hvor egenkapitalen er 94.3 mio. kr. og formuen på 89 mio. Foreningen har valgt at afsætte godt 13 mio. kr. af formuen som reserve af hensyn til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Andelskronen er herefter på 14.100,00 kr. pr. m².