Regler for udleje af en del af andelslejligheden

Hvis man ønsker at udleje en del af sin lejlighed (et værelse), skal andelshaveren altid oprette en lejekontrakt med lejeren, og lejeren kan ikke flytte ind før bestyrelsen har godkendt lejekontrakten.

Man kan max. udleje to år ad gangen, men der er mulighed for forlængelse. Besked til bestyrelsen.

Skifter man lejer, skal der oprettes en ny lejekontrakt.

Man kan højst udleje halvdelen af det antal beboelsesrum lejligheden består af, og der kan ikke bo flere personer i lejligheden end antallet af beboelsesrum. Disse to hovedkrav skal begge være opfyldt for at bestyrelsen godkender udleje.

I praksis betyder det følgende:

Eks. 1.  I en lejlighed med to værelser, som dem vi har i nr. 13-19, kan man udleje det ene værelse, hvis man ikke har sammenlagt køkken og et værelse, for så består lejligheden kun af et værelse, og intet kan udlejes.

Eks. 2. I de lejligheder vi har i nr. 9 og 11, kan man som hovedregel udleje to værelse hvis lejligheden består at de oprindelige 3 værelser. Det gælder ikke hvis man har lavet lejligheden om til en 2-værelses lejlighed ved at fjerne væggen mellem de to stuer til gaden.

Eks. 3. I de lejligheder vi har i nr. 5 og 7 , som kaldes 3½-værelses, kan man udleje to værelser hvis lejligheden består af de oprindelige 3 værelser plus et kammer.

Kan bestyrelsen godkende kontrakten sendes den til administrator, som sender en kopi til andelshaver og udlejer. Man kan finde en kopi af den lejekontrakt vi bruger, standardlejekontrakt Typeformular A, på adressen, se link på denne side, som man selv udfylder og afleverer til bestyrelsen – i god tid!

OBS!

Bestyrelsen accepterer ikke udleje af en del af lejligheden, når andelshaveren har sagt sin lejlighed op. Dette er for at undgå en køber først kan overtage lejligheden når lejekontrakten udløber.