Mindre ombyninger

Mindre ombygninger kræver normal ikke godkendelse af københvns kommune, men der kan være tvivlstilfælde - derfor kom altid ned i bestyrelsens kontor. Medbring følgende:
  1. En tegning over ombygningen (skal godkendes af bestyrelsen) 1:100
  2. Lav en beskrivelse af projektet (skal godkendes af bestyrelsen)
  3. Badeværelser er ikke mindre ombygninger - se bad
  4. Medbring gerne et tilbud på projektet fra en autoriseret håndværker. 
  5. Brusekabine skal registres med den korrekte antal haneandele og skal anmeldes til bestyrelsen og Andelsbo. Se kontakt
 
Nedrivning af vægge kræver normal ikke godkendelse af københvns kommune, men kræver godkendelse af bestyrelsen. 
  1. Lav en tegning over nedrivningen eller opsætningen af vægge (skal godkendes af bestyrelsen)
  2. En beskrivelse og tegningen vægflytningen skal sendes til Københavns Kommune. http://www.kk.dk
  3. Det er forbudt at lave nedrivningsarbejde på de bærende vægge.
Alt arbejde på vandinstallationer skal udføres af et autorieserede vvs-firma. Generelt anbefalder vi at du benytter foreningens håndværkere. Se foreningens håndværkere  og http://www.kk.dk