Fremleje

Du kan fremleje et dele af din lejlighed - se udlej et værelse eller hele lejligheden - se freleje af lejlighed.

Alle fremlejer skal godkendes af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, så kom ned i kontortiden i god tid. 

Når der fremlejes en lejlighed i andelsboligforeningen, skal det ske i henhold til foreningens vedtægter.

En fremleje bestå af et aftaleforhold imellem udlejer (andelshaver) og en lejer (3.mand), hvor udlejer (andelshaver) stiller lejemålet til rådighed for lejer. Lejer skal betale leje mv. til udlejer (andelshaver) og andelshaver er stadigvæk forpligtet til at betale til andelsboligforeninger. 

At lejer ikke kan betale til andelshaver er foreningen uvedkommende, idet andelshaver hæfter overfor foreningen selvom vedkommende har lejet sin lejlighed ud. Andelshaveren vil, som udlejer, også være ansvarlig for at lejeren opfører sig efter reglerne (vedtægter og husorden) i ejendommen.

Fremlejen skal være tidsbegrænset (max 2 år), og når lejemålet udløber skal lejer fraflytte uden yderligere varsel. Andelshaveren skal efterfølgende bebo lejeligheden. 

Overholdes dette ikke betrages det som misligholdelse af forholdet mellem foreningen og dig (andelshaver), således at du (andelshaveren) vil blive ekskluderet af foreningen uden varsel.

Airbnb eller lig. er erhvervsmæssig udlejning, og det er ikke tilladt at drive erhverv fra boligerne i foreningen. Se nedenfor.