Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde 6. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde 04.05.2022 kl. 18-20

Til stede:          Anne, Bertram, Nicolai (supl) Søren
Fraværende:    Benjamin, Berit (supl), Dorrit
Referent:          Anne

 1. Central udsugning i lejligheder. Besøg i Hedebygade viste at emhætten suger godt og ikke larmer. Bestyrelsen overvejer om der skal indhentes tilbud.
   
 2. Maling af trapper. Trin på bagtrapper er blevet slidt/rundede og bør skiftes ifm. evt. maling af trapper. Bertram indhenter tilbud på dette, Søren indhenter tilbud for maling af trappeopgange inkl. et par forslag til farvekombination.
   
 3. Punkterede ruder. Ny indmeldingsrunde nåede ikke ud inden påske, men der kommer nye sedler ud snarest – med deadline 14 dage efter. Bertram og Anne sørger for dette. Hvis man har punkterede ruder, der endnu ikke er blevet skal man aflevere en ny seddel i postkassen uanset om man tidligere har afleveret en seddel.
   
 4. Arbejdsweekender 2022. Datoer: 7. maj, 4. juni og 13. august. Tilmelding foregår via afstemning på Probo.
   
 5. Næste møde. Onsdag d. 8. juni kl. 18-20. Dorrit tager kage med.
   
 6. Eventuelt.

-

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Benjamin

Ansvarsområde 

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Nicolai

Ansvarsområde

 • Opgangene (reklamer) 

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget