Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 1/4 - 2020 kl. 19.00

Tilstede (online) var: Søren, Freja, Alex, Bjarke, Jesper, Benjamin 

Referent: Bjarke 

Næste møde: torsdag d. 7.5.2020 kl. 19.00 

 

Konstituering og arbejdsområder i bestyrelsen.

Posten som referent blev diskuteret. Det blev foreslået af posten skulle gå på omgang i bestyrelsen. Det tages op på næste møde igen. Jesper påtager sig opgaven med hjemmesiden. Alexander overtager alle Andreas’ opgaver, og får kontakt til trappevask som ny opgave. 

Generalforsamling 

Det blev aftalt, at vi forventer ekstraordinær GF bliver efter sommerferien grundet Corona situationen. Ordlyden vedr. ændringen i vedtægternes §13 blev diskuteret. 

Tilbud omkring altaner 

Freja vil undersøge om vi skal havet et 2. tilbud. Søren har indhentet nyt tilbud fra Altan.dk på 20 franske eller/og spanske altaner. Dette vil blive udsendt i løbet af den tidlige sommer. 

Gårdprojektet

Nye tiltag skal et indtegnes på de oprindelige projekt. Benjamin vil kontakte firmaet. Der henvises til tegninger på hjemmesiden, peterfabersgade.dk

Racoon tilbud

Vi har fået et nyt tilbud på trappevask, badrengøring og vinduespudsning (en helhedsløsning). Tilbuddet er betragtelig dyrere end det vi har i dag. Vi afventer af gøre yderligere.  

Arbejdsweekend.  

Alle arbejdsweekenderne bliver rykket til den tidlige sommer eller efteråret pga. Corona situationen.  

Vandtrykket på 4 sal og øget vandforbrug 

Stor til Søren som har stået for projektet, men problematiserede det øgede vandforbrug.  

Kloakkerne i gården -  strømpeforing

Vi har fået et tilbud på 446.000kr. Vi aftaler at sprede det over flere år. 

Fiberby

Flere har oplevet at de falder af. Bestyrrelsen har ikke oplevet problemet. 

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

Ansvarsområde

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og  vandregnskabet 
 • Husordensproblemer
 • Fjernvarme

Næstformand

Benjamin

Ansvarsområde 

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

David 

Ansvarsområde

 • Kældrene (inkl. lister)
 • Husordensproblemer
 • Trappevask
 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalg
 • Sæbedispenser

Sekretær

Bjarke

Ansvarsområder

 • Referater/Dagsorden
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Salg og vurderinger
 • Hjemmesiden
 • Radiatorer + løbende toiletter
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail.
 • Husordensproblemer

Kasser

Andreas

Ansvarsområder

 • Generalforsamling – bestille lokaler
 • Vinduer – glarmester
 • Radiatorer + løbende toiletter
 • Husordensproblemer
 • arbejdsweekend

Suppleant

Jesper 

Ansvarsområde

 • Opgangene (reklamer) 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Suppleant

Freya

Ansvarsområde