Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde 16. maj 2023 kl. 18

 

Et kælderrum kan lånes for en kort periode, 2 måneder, hvis en andelshaver i forbindelse med fx flytning har brug for plads. Bestyrelsen benytter ledige kælderrum til bl. a. materialer ved arbejder i foreningen.

Linoleummet på hovedtrapperne er udtørret og enkelte steder begyndt at revne. Det kræver ekstra rengøring, polering og vedligeholdelse for at vi kan forlænge linoleummets levetid. Vi har valgt et tilbud fra firmaet Steca, ca 90.000 kr.

Metalskinner på mellemgangsporte der ikke har og storskralddør. Skal specielt tilpasses og fabrikeres. Har bedt Mejlshede om at lave det samt dørpumpe på bagtrappedør nr 15. Søren rykker Mejlshede.

Ny tørretumbler kommer 13. juni.

Maling af trapper. Reparationer ved tømrer af hovedtrapper. Pænt arbejde. Kommer på køkkentrapper. Større reparation på væggen i stuen bag trappen i nr. 9.

Blandingsbatteriet på bruseren i badet er skiftet, samt tuden på armaturet i håndvasken.

Der er indkøbt og opsat rutsjebane, basketballkurv og stylter til gården. Vi overvejer net for vinduer i gården ved 9 og 11.

Der er uddelt seddel til alle lejligheder hvor man kan optegne den eller de punkterede ruder man eventuelt har i sin lejlighed. Skal afleveres inden d. 1. juni.

Husk arbejdsweekender d. 10. juni og 13. august.

 

Referat Søren og Thinne

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Nicolai

Ansvarsområde  (skal opdateres)

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget

 

Suppleant

Thinne

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 •