Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. august 2023 kl. 18-20

Til stede: Thinne, Søren, Dorrit, Berit, Nicolai, Bertram, Anne.

Fraværende: ingen.

Referent: Anne

 1. Rengøringsstandarden i baderummet

Generelt i fin rengøringsstand. Tilfredshed med den nye tørretumbler.

 

 1. Maling af trapper og reparation af trin

Tømrerarbejdet ifm. reparation af trin er afsluttet – der var opfølgende reparationer. Alle køkkentrapper er færdigmalede. Ekstraarbejde ifm. Malerarbejde på hovedtrappe, hvor rengøring har fået gnubbet maling af under hovedrengøringen af linoleummet, udført af Steca.

 

 1. Genstande – kasser, skoreoler mm på hovedtrapper

Det indskærpes overfor alle beboere at der INTET må stå hoved- og køkkentrapper – særligt skoreoler og lignende. Dette er af brandsikkerhedshensyn. Det gælder alles sikkerhed i tilfælde af brand. Risikoen for at komme til skade stiger betragteligt når man hurtigt skal ud af sin lejlighed og ned ad trapperne uden at kunne se en hånd for sig. Så vis hensyn over for andre i din opgang og sæt dine ting ind i din lejlighed. Anne laver opslag på facebook og på foreningens hjemmeside.

 

 1. Nye opslag i opgangene og navnemærkater

Der er nye opslag i opgangene med opdaterede oplysninger om bestyrelsesmedlemmer m.v. Giv besked til bestyrelsen via mailadressen, hvis der er ændringer til navne, så klistermærker kan fjernes, og postkasser og dørtelefon kan opdateres.

 

 1. Forsikring

Foreningen har tegnet ny forsikring hos Gjensidige, der er 30.000 kr billigere end den hidtidige forsikring i Købstædernes, og væsentligt, op til 100.000 kr, billigere end andre forsikringsselskaber forsikringsmægleren var i kontakt med.

 

 1. Punkterede ruder

Glarmesteren har været ude og måle op. Punkterede ruder udskiftes 12.-13. september.

 

 1. Klage over beskæring af planter

Bestyrelsen har modtaget en klage over for voldsom beskæring af planter ved døre på gadesiden (beskåret ifm. arbejdsdag). Haveudvalget gennemgår planter på gadesiden og tjekker om nogle skal udskiftes – evt. roser alle steder. Haveudvalget holder møde om evt. anskaffelse af plantekasser istf. krukker ved bagdørene.

 

 1. Arbejdsdag

Alle tre arbejdsdage er vel overstået – tak for indsatsen til alle deltagere. Der vil komme opkrævninger ud til alle andelshavere, der hverken har deltaget til arbejdsdag eller haveudvalg. Der var tilfredshed med at en af arbejdsdagene lå på en søndag, så man også har mulighed for at deltage, selvom man ikke kan lørdag.

 

 1. Ny VVS i foreningen

Der har været en tvist med foreningens VVS, så vi skifter til Dehlsen VVS i stedet. Kontaktoplysninger er lagt på hjemmesiden.

 

 1. Nye opslagstavler i opgangene

Opslagstavle i nogle opgange er meget slidte og skal skiftes ud. Bestyrelsen (Anne) bestiller nye. Så kan de blive opsat senest til næste arbejdsweekend.

 

 1. Rod i gården

Det roder fortsat i gården.

 

 1. Næste møde(r)

5. oktober 2023 kl. 18-20. Anne medbringer kage.

1. november 2023 kl. 18-20. Nicolai medbringer kage.

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Nicolai

Ansvarsområde  (skal opdateres)

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget

 

Suppleant

Thinne

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 •