Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2024 kl. 18.30-20

Til stede: Søren, Thinne, Bertram, Berit, Anne, Nicolai

Fraværende: Jakob

Referent: Anne

 1. Altaner.
  Afstemning på Probo: Bestyrelsen vil gerne undersøge om der er stemning for altaner i foreningen. Svaret er anonymt og IKKE bindende.
 1. Skal vi som forening arbejde på at opsætte altaner?
  Ja/Nej
 2. Skal vi som forening finansiere opsætning af altaner?
  Ja/nej
 3. Hvor skal vi opsætte altaner?
  Til gården/til gaden/en blanding
   
 1. Arbejdsdage.

Anden arbejdsdag veloverstået, herunder rydning af storskraldsrum.

 

 1. Affaldscontainere.

Storskrald ophører 1. september 2024. To nye inddelinger af storskrald: ”Stort indbo” og ”indendørs træ i ejendommen”. Resten skal beboeren selv fragte til en genbrugsplads. Der kommer nærmere. Der er kommet nyt skab til farligt affald fordi det skal være muligt for den enkelte beboer at sørge for at det farlige affald straks kommer bag lås og slå. Koden til låsen på det nye skab er 4444. Det gamle skab er nu væk, og det nye vil blive placeret på samme plads i storskraldrummet. Bestyrelsen har bedt Københavns Kommune sende materiale til omdeling.
 

 1. Haveudvalg.

Det er vigtigt at alle medlemmer af haveudvalget deltager aktivt – påtager sig 2 ugers vanding m.v.

 

 1. Næste møde.

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Nicolai

Ansvarsområde  (skal opdateres)

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem

Thinne

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget

 

Suppleant

Jakob

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 •