Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. januar 2024 kl. 17-19

Til stede: Søren, Dorrit, Nicolai, Berit, Thinne, Anne.

Fraværende: Bertram

Referent: Anne

 1. Muranker.

Et muranker er faldet ned fra muren på gadesiden. Det forsøges repareret og de øvrige tjekkes igennem. Murer og lift er bestilt til d. 12/2-24.

 

 1. Røgalarmer i opgangene.

Alle røgalarmer i opgangene skal skiftes, da de er ved at være udløbet. Vi har modtaget tilbud fra Frederiksberg el, hvor røgalarmer som er tilsluttet elnettet med batteri back-up, og som kan kommunikere trådløst inden for samme omgang. Denne type alarmer skal opsættes af elektriker. Det besluttes at der skal opsættes batterialarmer i første omgang (ca. 5000 kr. for udskiftning af alle samt nye røgalarmer i: bestyrelseslokale, vaskeri og kældre. Herefter skal de løbende testes ifm. arbejdsweekendender. Sidenhen kan vi se på at opsætte alarmer, der er tilkoblet elnettet.

 

 1. Arbejdsweekender – uretmæssige opkrævninger.

Nogle andelshavere har ved en fejl modtaget opkrævning for manglende deltagelse i arbejdsdag, selvom de har deltaget. Nicolai sørger for at de får pengene retur.

 

 1. Utætte radiatorer eller toiletter.

Bestyrelsen opfordrer til at man hurtigst muligt henvender sig til bestyrelsen i tilfælde af dryppende radiatorer, utætte toiletter eller lignende utætheder hvor vand er involveret.

 

 1. Generalforsamling 2024.

Datoen er 5. marts 2024. Stramning af regler for tilsyn ifm. ombygning bør indskrives i vedtægterne. Bestyrelsen forventer fortsat at stille forslag om at alle lejligheder fremover skal udbydes internt, uanset størrelse – i dag udbydes 2-værelses lejligheder. Bestyrelsen vil foreslå flg. vedr. altaner: altaner til gaden på 2. og 3. sal i 5-7 + 13-19. Altaner til gården på 2. og 3. sal i 9-11. Fransk/spansk altan på 1. sal til gården for alle opgange, evt. også option i stueetagen på enten fransk/spansk altan eller udgang til gården. Evt. fransk/spansk altan på 4. sal til gaden. Finansiering: Foreningen.

 

 1. Ny tørretumbler i vaskeriet.

Vi opfordrer alle til at benytte den nye tørretumbler. Den kan indstilles til 3 forskellige grader, så varmen kan tilpasses tøjet. Der er mange der tørrer tøj i lejligheden. Det skaber et dårligt indeklima fordi fugten sætter sig i vægge, murværk og træ. I værste tilfælde dannes der skimmelsvamp i lejligheden, som påvirker luftvejene.

 

 1. Genstande i opgangene.

Dette er fortsat et problem. Julepynt er dog fjernet. Søren har haft kontakt med brandmyndighederne, som henviser til bygningsreglement, som administreres af kommunen. Hovedstadens Beredskab har dog et opslag, der evt. kan benyttes i opgangen: https://hbr.dk/guide/dinvejud/

 

 1. Næste møde(r).

Februar-mødet er onsdag d. 21. februar 2024 kl. 18-20.

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Nicolai

Ansvarsområde  (skal opdateres)

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget

 

Suppleant

Thinne

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 •