Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde 21.09.2022 kl. 18-20

Til stede:           Anne, Dorrit, Søren

Fraværende:   Berit (supl), Bertram, Nicolai (supl), Benjamin
Referent:          Anne

 

 1. Legetøj til de større børn i gården (Mia 11, 1.th.)

Mia foreslår underholdning til de større børn i gården; fodboldmål, basketnet, stylter/artiststylter, lege-butik, vandbane, slackline med stativ. Evt. udskiftning af rutsjebanen (til mindre børn). Det er ikke hensigtsmæssigt med tunge bolde i gården, men et alternativ kunne være skumbolde. Søren foreslår klatrekube. Mia vil gerne bidrage ved at stå for en evt. ordning vedr. oprydning af legetøj og evt. organisere andre forældre. Mia medbringer forslag fra Cecilie: faldunderlag (gummifliser) – fås i Silvan 30 stk. 3.300 kr, lang sandkasse med rutsjebane, legehus, bjælker til at gå balancegang på, gynge, trampolin. Blomsterkasser på hjul.

 

 1. Rod i gården.

Det er blevet lidt bedre.

 

 1. Maling af trappeopgange og renovering af trappetrin.

Nyt tilbud rundsendes.

 

 1. Altaner på gadesiden.

Har Bertram kontaktet altan.dk? Punktet udsættes.

 

 1. Nyt tørrestativ.

Der er indkøbt et nyt tørrestativ til gården ved nr. 15, men det viste sig at det nu ødelagte tørrestativ var støbt fast i soklen, så vi skal have gravet den gamle sokkel op og sat en ny op før vi kan få sat det nye tørrestativ op. 

 1. Loft i vaskeri.

Hul i loft i mellemgang ved vaskeri skal repareres. Afventer at yderligere reparationer skal foretages.

 1. Haveudvalg.

Der klippes lidt til på gadesiden.

 

 1. Nye opslagstavler.

Blev ikke fikset til arbejdsweekend, så det skal fortsat ordnes.

 

 1. Arbejdsweekender 2022.

Sidste arbejdsweekend var 13. august. Status udskydes til næste gang grundet afbud.

 

 1. Næste møde.

Onsdag 2. november kl. 18-20. Benjamin havde lovet kage i september, men udeblev fra mødet, så hans omgang udskydes til oktober-mødet J.

 

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Benjamin

Ansvarsområde 

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Nicolai

Ansvarsområde

 • Opgangene (reklamer) 

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget