Regler og vedtægter

Velkommen

Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening?

Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening, og derefter fortælle lidt om de rettigheder og muligheder/pligter du har som andelshaver.

Ideen med andelsboligforeninger er at en kreds af mennesker går sammen om at erhverve en ejendom, og derefter får hver enkelt brugsret til en lejlighed i ejendommen. Andelshaveren ejer således ikke sin lejlighed. 

Fællesformuen er ejendommen, som hver andelshaver har del i. Når alle har del i foreningens formue, har alle også mulighed for på demokratisk vis at gøre deres indflydelse gældende på alle områder der vedrører andelsboligforeningen. 

Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, stille forslag om reparationer, initiativer, vedtægtsændringer, etc.

Du kan i vedtægterne se hvordan foreningen styres, og i husordenen hvordan der er taget højde for at mange forskellige mennesker skal eksistere side om side. Du kan derimod ingen steder læse hvordan vores andelsboligforening skal se ud om ti år. Det bestemmer du sammen med 72 andre. 

Ved at møde op på generalforsamlinger, holde dig a jour med hvad der sker i foreningen på hjemmesiden eller ved at læse opslagene fra bestyrelsen, komme ned i kontortiden for at hente oplysninger eller for at få en snak om et eller andet emne og medvirke i arbejdsweekender kan du være med til at bestemme og sørge for at vi alle kommer til at bo et ordentligt sted. 

Derfor håber vi at du vil komme med ideer til bestyrelsen og på generalforsamlingerne, således at initiativer og arbejder til glæde for foreningen kan bliver diskuteret og udarbejdet.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen