Bad - er under revision efter årets GF

Grundet gentagende eksempler på ikke korrekt udført ombygning eller etablering af baderum skal skal alle følge foreningens retningslinier. 

  1. Print og gennemlæs dokumenterne nedenfor grundigt, omhandlende reglerne for ombygning af badeværelset. Godkendelses processen kan tage lang tid, kom derfor i god tid. Normalt koster etablering af et baderum mellem 100-150.000 kr.
  2. Lav en tegning over ombygningen (skal godkendes af bestyrelsen) 1:100
  3. Lav en beskrivelse af projektet (skal godkendes af bestyrelsen)
  4. Husk alle badeværelser skal i etage ejendomme opfylde kravene til ”belastningsklasse N” jf. By & Byg 200 som kan lånes i kontortiden.
  5. Ring til larsen og Søndergaard (vores vurderingsmand), han skal føre tilsyn med projektet, dette koster ca 4-5000 kr
  6. Få et tilbud på projektet fra en autoriseret håndværker
  7. Lav en ansøgning på ombygningen til Københavns Kommune. Sammen med denne ansøgning skal du have en fuldmagt fra bestyrelsen, se:
  8. Du må ikke starte på ombygningen før punkt 1 - 7 er opfyldt!
  9. Husk at bade eller opsat brusekabine skal registres med den korrekte antal haneandele. (haneandele på helårsbasis).

Alt arbejde på vandinstallationer (dvs. både bade og brusekabiner) skal anmeldes i københans kommune. Attesten nedenfor skal udfyldes af vvs-firmaet og du sender attesten ind og beholder en kopi som dokumentation.