Ombygning i din lejlighed

Du (andelshaveren) er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i over­ensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes for bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke an­svarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilla­delse desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

En byggetilla­delse kræver desuden en fuldmagt der udstedes af bestyrelsen. En fuldmagt underskrives af bestyrelsen ved først kommende bestyrelsesmøde, så kom i god tid ned i bestyrelsens kontortid og tag en snak om dine planer.

Betyrelsen kan kræve at der føres tilsyn ved alle byggearbejder af en byggesagkyndig.

Hvis ovenstående ikke overholdes kan bestyrelsen kræve ombygningen fjernes og tilbageført til tidligere stand. Se § 9 i vores vedtægter